Kontakter og adresser

Daglig leder:                 Eilert Viken-Hagerup                                                                                                              e-post:   rs-varme@online.no           tel. 916 09 140

Rørleggeransvarlig:      Andreas Hagerup.   Dagl.leder Hagerup Rør og Sveiseteknikk AS.                                             e-post:   andreas@ahros.no            tel. 920 60 970.

Web / Hjemmeside:      www.rs-varmepumper.no                                            

Adresser:                       RS-Varmepumper AS, Kontoradresse:  Alstadvegen 212, 7633 Frosta                                             Lager/verksted:                                                                                                                                   Hagerup Rør og Sveisteknikk AS, Vassenden                                                                                    7633 Frosta.

Bank konto nr.:             1506.04.17382  DNB

Org.nr.:                           RS-Varmepumper AS                           920 542 689

Org.nr.:                           Hagerup Rør og Sveiseteknikk AS      911 619 652