Moderne varmepumper med høy virkningsgrad og god kvalitet

 

Vi tar gratis befaring og kan gi et uforpliktende tilbud på levering og montering av ny varmepumpe. Vi kan tilpasse nytt utstyr til eksisterende varmeanlegg ved for eksempel utfasing av oljefyranlegg som ikke kan brukes etter 2020.

Vi leverer varmepumper som gir opp til 80gr.C. tur-temperatur, som er den samme temperaturen som fra en oljefyrt fyrkjele. Dette er viktig med anlegg som er basert på vanlige radiatorer og konvektorer, som yter mest på høy temperatur.

Vi utfører det nødvendige rørlegger-arbeid i forbindelse med oppdraget, kjerneboring i betong og mindre bygningsmessige tilpassinger.

Vi utfører service og vedlikehold på de fleste merker av luft / luft varmepumpe.

Firmaet har selvsagt alle godkjenninger, sertifikater og mesterbrev for utførelse.

 

Demontering av eksisterende fyringsanlegg i teknisk rom og montering/tilpassing av nytt varmepumpeanlegg.

Eksisterende fyrrom med oljefyr
Eksisterende fyrrom med oljefyr

Rørlegger               * Det nødvendige rørleggerarbeidet ved                                                                                      montering og tilpassing utføres av fagfolk.

Rørleggertjenester


Moderne varmepumper.

Dagens varmepumper har etter hvert fått en høy virkningsgrad og det tar derfor kortere tid å tjene inn innvesteringen, samtidig som de årlige fyringsutgiftene blir mye lavere.

Kvaliteten på utstyret er også forbedret betraktelig, så en ny varmepumpe av god standard står i mange år med lite vedlikehold.

De forskjellige type varmepumpe for oppvarming i bolig og andre mindre bygg:

-   Luft / luft varmepumpe.                 Dette er den enkleste varmepumpen som tar energi fra uteluften som overføres via gassrør til en innedel, (splitt), som blåser energien ut i rommet i form av luftstrøm. Varmepumpen kan også brukes som Aircondisjon (kjøling) på varme dager.

-   Luft / vann varmepumpe.              Denne løsningen har overtatt mye av dagens oppvarming i boliger. Luft til vann bruker i prinsippet den samme teknologi som luft til luft, bare at den konverterer energien til et vannbårent system, som kan gi varme til radiatorer, luftkonvektorer og golv-varme i rør. Luft til vann har også systemer der energioverføringen fra utedel til innedel går via direkte rørforbindelse, da med et frostsikkert media for å unngå frost i systemet.

-   Væske / vann varmepumpe.         Dette systemet har den mest stabile energitilgangen av disse tre alternativene. Her tas det energi ut fra berg/fjell, konvektorslanger lagt i jord eller lagt i sjø eller vann. Det gir nesten den samme energitilførselen hele året, uten påvirkning av utetemperatur. Væske / vann trenger ikke en utedel, kun en konvektorslange i tilpasset lengde i forhold til de omgivelser den er lagt i. I konvektorslangen går det kuldemedia. Pumpen kan trekke ut varme fra konvektorkretsen, selv om omgivelsene til konvektoren ligger på mange minusgrader. Dette kan forekomme der konvektorkretsen ligger nedgravet i jord.

I dag finnes enkle og avanserte styringsprogram for kontroll av varmepumpe-systemene. Det vanligste er termostatstyringer i trådløse utgaver. Styring av anlegget kan også programmeres og styres fra mobiltelefon.

En Luft til Luft-pumpe er diskre og har lave støyverdier. De kan leveres i flere modeller og størrelser, og har mange forskjellige mål og design.

Modellen på bildet er SYNERGI med SCOP på 4.62
Modellen på bildet er SYNERGI med SCOP på 4.62

Her vises en varmepumpe som betjener Væske til vann-system, der det ikke behøves noen utedel, men en konvektorkrets som senkes i et borehull i jord eller fjell, legges i en åker eller legges på bunnen i sjø eller vann. Dette er en energi-resurs som gir samme energitilskudd hele året, uavhengig av utetemperatur.

Daikin Altherma innedel for grunnvarme
Daikin Altherma innedel for grunnvarme

En moderne Daikin varmepumpe er ikke skjemmende i rommet. Her vist med en innedel fra væske til vann varmepumpe, der vi tar energien fra en energibrønn i fjell, fra nedgravet kolektorslange i jord eller i fra sjø / vann.


Et moderne varmepumpe-system har et eller annet alternativ som passer de aller fleste boliger eller leiligheter. Det kan tilpasses nye og eldre boliger og hus, og varmepumpen har en stor inntjening i form av årlige driftsutgifter om det fyres med olje, strøm, ved / pellets eller andre vanlige fyringsmetoder.                   Ca innsparing sammenlignet med strøm: Du putter inn 1 kW og får tilbake 4 kW.

Varmesøkende kamera.

Vi har kamera for termofotografering. Det kan brukes til å lokalisere nedstøpte varmerør, varmekabler og finne elektriske feil som gir varmeutvikling. Vi kan også finne og registrere skadedyr i tak, vegger og golv.

Kameraet er et Flir E5 som kan registrere varmeforskjeller på 0,2 grader. Det finner også kalde og fuktige partier i gulv og vegger som er uheldige. Slike områder står for varmetap og bør utbedres. Resultatene av registreringen med termo-kameraet kan legges inn på et dataprogram og analyseres.


 

Bestill våre tjenester

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.